FONDURI EUROPENE

Rural Non-Agricol

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

PROPUNERE

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

   Spații de lucru;

   Echipamente;

   Utilaje;

   Calculatoare;

   Cursuri;

   Mobilier;

   Site web;

   Licențe software;

   Cursuri;

  Consultanță;

  VALOARE FINANȚARE

   Maximum 70.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole;

  Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural;

  Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali.

  FINANȚARE

  50.000 de euro (servicii)

  70.000 de euro (producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism)

  OBLIGAȚII

  Toate achizițiile trebuie să fie noi;

  Nu se vinde nimic timp de 3 ani;

  Menținerea activității în această perioadă (a nu se intra în faliment).

  Mai multe detalii despre Rural Non-Agricol

  FINANȚARE 100% NERAMBURSABILĂ

  -50.000 de euro (servicii)

  –70.000 de euro (producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism)

  Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

  2. Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

  3. Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

  În cadrul acestei submăsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin .nfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural.

  Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

  Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitarveterinare și de agroturism. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

  Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

  – 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

  – 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea Deciziei de Finanțare.

   

  CHELTUIELI ELIGIBILE:

  Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul

  Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

   

  COSTURI NEELIGIBILE:

  Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.

  Pentru a evita finanțarea unor activități complementare activității de bază, se vor realiza verificări ale codurilor CAEN aferente activităților pentru care se solicită finanțare, precum și ale codurilor CAEN ale activității de bază ale întreprinderii. Vor fi elaborate proceduri clare si detaliate pentru un control eficient în toate fazele implementării.

   

  DOMENIILE DE DIVERSIFICARE:

  * Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

  * Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

  * Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);

  * Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.