FONDURI EUROPENE

Ultimele noutăți despre programul DIGITALIZARE I.M.M.!

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  Finanțarea nerambursabilă trebuie să fie cuprins între 30.000 și 100.000 euro, reprezentând maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile. A fost publicat în Monitorul Oficial ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor, aferentă acțiunii 2.2.2 din cadrul POC 2014-2020. Obiectivul schemei îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul acestei scheme, toate cele 8 Agenții de Dezvoltare Regională vor putea depune proiecte inițial, iar după ce acestea vor fi aprobate și vor primi finanțare, ADR-urile vor deveni subadministratori ai schemei. Următorul pas va fi lansarea efectivă a apelurilor de proiecte în cadrul cărora pot aplica IMM-urile. COMPANII ELIGIBILE Schema de minimis se aplică întreprinderilor care activează în alte domenii decât în domeniul IT. Aplicanții nu trebuie să aibă autorizate activități din următoarele domenii:
  • Cod CAEN 2611- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  • Cod CAEN 2612 – Fabricarea altor componente electronice
  • Cod CAEN 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  • Cod CAEN 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
  • Cod CAEN 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  • Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
  • Cod CAEN 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Cod CAEN 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Cod CAEN 6312 – Activități ale portalurilor web
  • Cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  • Cod CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  CHELTUIELI ELIGIBILE:
  1. Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementare prin proiect;
  2. Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
  3. Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
  4. Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
  5. Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
  6. Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
  7. Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
  8. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
  9. Cheltuieli aferente achziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
  10. Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
  11. Cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
  12. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
  13. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
  14. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementare/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
  15. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței POC;
  16. Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.