FONDURI EUROPENE

I.M.M. Invest

Sprijin pentru mediul antreprenorial pentru realizarea de investiții sau pentru capital de lucru.

NEW VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Linii de finanțare pentru capital de lucru – max. 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 de luni: cheltuieli de exploatare – salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și datorii la bugetul de stat;

  Linii de finanțare pentru investiții – max. 72 de luni: realizarea de investiții pentru dezvoltarea afacerilor

  Consultanță, asistență juridică.

  VALOARE FINANȚARE

   Maxim 5.000.000 lei

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (0-249 angajați) cu capitaluri pozitive în 2019;

  Necondiționat de justificarea scăderii cifrei de afaceri din cauza războiului din Ucraina;

  Nu necesită obținerea Certificatului de stare de urgență;

  FINANȚARE

  90% din valoarea finanțării
  MAX. 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru
  MAX. 10.000.000 lei pentru investiții

  OBLIGAȚII

  Investiția trebuie menținută în România;

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

   

  Mai multe detalii despre I.M.M. Invest

  FINANȚARE

  Se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, pentru realizarea de investiții și/sau pentru finanțarea capitalului de lucru.

  Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru investiții, cu excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru una sau mai multe activități finanțate, pentru care valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Beneficiarul schemei este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

  Este necesar ca firma să aibă minim 1 BILANȚ încheiat.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Cheltuieli eligibile:

  a. investiții: achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe inclusiv TVA; achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură inclusiv TVA: construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA;

  b. capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.

  Beneficiarul poate efectua cheltuieli și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

  c. cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

  (2) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul linilor de finanțare pentru investiții (inclusiv perioada de gratie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțării, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale.

  În cazul liniilor de finanțare pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

  (3) Pentru componenta IMM INVEST, plafonul total de 6.500.000.000 lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.

  Sectoarele/domeniile de activitate eligibile pentru activitățile finanțate în cadrul Programului:

  În cadrul componentei IMM INVEST ROMÂNIA a Programului pot fi finanțate activități din toate sectoarele/domeniile de activitate, cu excepția:

  a) sectoarelor/domeniilor neeligibile de mai jos:
  – intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,
  – asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare,
  – tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de cătreagențiile imobiliare,
  – activități de jocuri de noroc și pariuri,
  – producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102,CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106,
  – substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,
  – activități de închiriere și leasing,
  – activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.
  b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST și INNOVATION.
  c) codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD și GARANT CONSTRUCT, prevăzute în Anexele nr. 1a și 1b.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.