FONDURI EUROPENE

Dezvoltare Rural Non-Agricol

Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

PROPUNERE

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

   Spații de lucru;

   Autoutilitare;

   Echipamente;

   Utilaje;

   Calculatoare;

   Cursuri;

   Mobilier;

   Site web;

   Licențe software;

   Cursuri;

  Consultanță;

  VALOARE FINANȚARE

   Maxim 200.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Societate nou înființată sau de maximum 3 ani;

  Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate din spaţiul rural;

  Fermieri sau membrii unor gospodării agricole

  FINANȚARE

  70% NERAMBURSABILI

  90% NERAMBURSABILI în următoarele cazuri: activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.

  OBLIGAȚII

  Toate achizițiile trebuie să fie noi;

  Nu se vinde nimic timp de 3 ani;

  Menținerea activității în această perioadă (a nu se intra în faliment).

  Mai multe detalii despre Dezvoltare Rural Non-Agricol

  FINANȚARE MAXIM 200.000 EURO

  • 70% NERAMBURSABILI
  • 90% NERAMBURSABILI în următoarele cazuri: activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.


  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  1. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.


  ATENTIE!

  În cadrul programului, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

  Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și nou înfiintate (startups) trebuie să fie înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spațiul rural (atât sediul social, cât și punctul de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural).

  O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

  Având în vedere condiţiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.

  Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

  1. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:

  – fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;

  – fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

  – activități de prelucrare a produselor lemnoase;

  2. Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;

  – fabricare produse electrice, electronice;

  3. Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole

  – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

  4. Investiții legate de furnizarea de servicii:

  – servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

  – servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

  – servicii de consultanță, contabilitate, audit;

  – activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

  – servicii tehnice, administrative, etc.

  5. Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro-turistice, proiecte de activități de agrement.

  6. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.


  Costuri eligibile specifice (precizate în fişa programului):

  – construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;

  – achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

  – investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.  DOMENII DE DIVERSIFICARE:

  1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

  2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

  3. Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);

  4. Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);

  5. Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.