FONDURI EUROPENE

Agro I.M.M. Invest

Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

NEW VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

   Echipamente;
   Utilaje;
   Aparatură.

  VALOARE FINANTARE

  5.000.000 lei pentru capitalul de lucru;

  10.000.000 lei pentru investiții;

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Nu este în dificultate financiară;
  Nu se află în litigiu, în calitate de pârât;
  Nu figurează cu credite restante;

  FINANȚARE

  Se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării

  OBLIGAȚII

  Restituirea banilor.
  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre Agro I.M.M. Invest

  FINANȚARE

  Se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, pentru realizarea de investiții și/sau pentru finanțarea capitalului de lucru.

  Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru investiții, cu excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru una sau mai multe activități finanțate, pentru care valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Beneficiarul schemei este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, după caz, fermier și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Legea 346/2004), sau condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii (art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009), asociație agricolă (Legea 36/1991/Legea 566/2004).

  Este necesar ca firma să aibă minim 1 BILANȚ încheiat.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt similare cu cele prevăzute la IMM INVEST ROMÂNIA, aferente beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar:

  a. investiții: achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe inclusiv TVA; achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură inclusiv TVA: construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA;

  b. capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.

  Beneficiarul poate efectua cheltuieli și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

  c. cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

  (2) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul linilor de finanțare pentru investiții (inclusiv perioada de gratie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțării, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale.

  În cazul liniilor de finanțare pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

  (3) Pentru componenta AGRO IMM INVEST, plafonul total de 2.600.000.000 lei, din care 1.000.000.000 lei se alocă F.G.C.R, iar 1.600.000.000 lei se alocă F.N.G.C.I.M.M;

  In cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile:

  • intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,
  • asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare,
  • tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de cătreagențiile imobiliare,
  • activități de jocuri de noroc și pariuri,
  • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102,CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106,
  • substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,
  • activități de închiriere și leasing,
  • activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.